top of page

SÖZEL BİLDİRİLER

5 Ekim 2023

08:00-08:45
Prof. Dr. Necla ÖZDEMİR Konferans Salonu

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. İlker YILMAZ  

Dr. Öğr. Üyesi Hazal YAKUT ÖZDEMİR

S-1. Tip 2 diabetes mellitusun fiziksel aktivite, düşme korkusu, fonksiyonel durum ve denge üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                                                              Meltem IŞINTAŞ ARIK

 

S-2.Kronik inmeli hastalarda fonksiyonel bağımsızlık düzeyi ile anksiyete ve depresyon

                                                                                                                                                                                                                       Aylin AYDOĞDU DELİBAY

 

S-3.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Son Sınıf Öğrencilerinde Çalışma Postürünün Ergonomik Analizi
 

                                                                                                                                                                       Özge ÇANKAYA

S-4.Gastroknemius kas yorgunluğunun plantar fasyanın ve aşil tendonunun sertliği üzerindeki akut etkisinin incelenmesi


                                                                                                                                                                                                Simge DÖNMEZ

S-5.Fleksör tendon onarımı sonrası uygulanan el rehabilitasyon programının fonksiyonellik, yaşam kalitesi, el becerisi, kavrama kuvveti ile ilişkisi: randomize kontrollü çalışma

                                                                                                                                                                                                    Merve KAPAN

S-6.Yaylı enstrüman çalan profesyonel kadın müzisyenlerde kavrama kuvveti ve üst ekstremite fonksiyonu normatif değerleri yansıtıyor mu? Pilot çalışma

                                                                                                                                                                                            Şule KEÇELİOĞLU

S-25.Diyabetik Nöropatili Hastaların Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin İncelenmesi: Olgu- Kontrol Çalışması


                                                                                                                                                                                   Büşra KALKAN BARAK

S-7. Aktif Kas Kontraksiyonunun Çok Katlı ve Kısa Çekişli Kompresyon Bandajı Altındaki Basınç Üzerine Etkisi


                                                                                                                                                                                        Elif SAKIZLI ERDAL

S-8. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Kinezyolojik Bantlamanın Ağrı, Bel Farkındalığı ve Disabilite Üzerine Etkisi


                                                                                                                                                                                    İskender HAKKIOĞLU                                           

S-9.Fizyoterapistlerde Zihinsel Yorgunluk İle Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı, Mesleki Doyum ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

                                                                                                                                                                                             Busenur KARMIŞ

S-10.Lateral Epikondilit Hastalarında Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Yaşam Kalitesine Etkisi


                                                                                                                                                                                         Halil Hakan UYSAL
                                                                                                                                                                                           

S-11.Adölesan idiyopatik skolyozda servikal bölge hareket açıklığı ve propriosepsiyonu

                                                                                                                                                                                                     Tuğçe ÖZEN

S-12.Non-spesifik bel ağrılı bireylerde torakolumbal fasya esnekliğinin gövde propriyosepsiyonu ile ilişkisi


                                                                                                                                                                                Hüsna NUR ÇÖRDÜKÇÜ

S-13.Koksidinili Hastalar İçin Manipülasyon ile Egzersizin Birleştirilmesinin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

                   
                                                                                                                                                                              Bayram Sönmez ÜNÜVAR

6 Ekim 2023

08:00-08:45
Prof. Dr. Necla ÖZDEMİR Konferans Salonu

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Filiz CAN

Uzm.Fzt. Abdurrahman ARSLAN

6 Ekim 2023

08:00-09:00
Salon 1


S-14.Akciğer tutulumu olan post-COVID sendromlu hastalarda submaksimal ve maksimal egzersiz testleri sırasında kas oksijenizasyonunun karşılaştırılması


                                                                                                                                                                                   Başak KAVALCI KOL


S-15.Diyafram mobilizasyonunun solunum kas kuvveti ve egzersiz kapasitesi üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                                    Ece BAYTOK


S-16.Parkinson Hastalarında Üst Ekstremite Egzersiz Kapasitesi, Periferik ve Solunum Kas Kuvvetinin Kas Oksijenizasyonu ile İlişkisi
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                           Ayşenur GÜVENİR


S-17.Primer immün yetmezliği olan çocukların egzersiz kapasitesi, solunum fonksyonları ve nefes darlığının sağlıklılarla karşılaştırılması

                                                                                                                                                                                                    Riad BEJTA                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           

S-18.Modülatör tedavi uygulanan kistik fibrozisli bir hastada tedavinin egzersiz kapasitesi solunum fonksiyonları solunum ve periferik kas kuvveti üzerine etkilerinin incelenmesi: olgu raporu

                                                                                                                                                                                                 Betül YOLERİ

S-19.Tip 2 Diyabet Tanısı Almış Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin Değerlendirilmesi

                                                                                                                                                                                               Tuğçe KÖKTAŞ

S-20.Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde yurtta veya aile evinde kalmanın fiziksel aktivite düzeyi, akademik performans ve yaşam kalitesine etkilerinin karşılaştırılması

                                                                                                                                                                                                 Selin BAYRAM

S-21.KOAH olan bireylerin pulmoner rehabilitasyonunda sanal gerçeklik

                                                                                                                                                                                             Cansu ÖZDEMİR

S-22.Elit Tekvandocularda İnterkostal Kas Oksijenizasyonunun Maksimal Ve Üst Ekstremite Egzersiz Kapasitesiyle İlişkisinin İncelenmesi

                                                                                                                                                                                                  Betül YOLERİ

S-23.Adölesan İdiyopatik Skolyozda SchrothEgzersizlerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi


                                                                                                                                                                                                     Hande TUNÇ

S-24.Kronik bel ağrılı bireylerde solunum kas kuvveti ile bel ağrısı kaynaklı özür durumu, yorgunluk ve kardiyorespiratuar uygunluk arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

                                                                                                                                                                                                           Aslı ŞAN

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Didem KARADİBAK

Araş.Gör. Uzm. Fzt. Selin BAYRAM

6 Ekim 2023

08:00-09:00
Salon 2

Oturum Başkanları:

Prof. Dr. İlke KESER

Araş. Gör. Dr. Çağrı GÜLŞEN

S-26.Serebral palsili çocuklarda spastisite, üriner inkontinans şiddeti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki


                                                                                                                                                                                        Sezin DEĞİRMENCİ

S-27.Serebral Palsi Tanılı Çocuklarda Ortotik Giysi İle Uygulanan Video Bazlı Gövde Eğitiminin Gövde Kontrolü, Denge ve Yürüme Parametreleri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

                                                                                                                                                                                                       Derya AZİM

S-28.Serebral Palsili Çocuklarda Robotik Yürüme Eğitiminin Denge, Spastiste ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi

                                                                                                                                                                                                      Derya AZİM

S-29.İnmeli hastalarda elektromiyografi ve ultrasonografi eşliğinde yapılan botulinum toksin enjeksiyonlarının spastisite üzerine etkisinin karşılaştırılması

                                                                                                                                                                                                Fulya BAKILAN

S-30.Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Olan Çocuklarda Fizyoterapist Bakış Açısıyla Vücut Yapı Ve Fonksiyonlar, Aktivite, Katılım Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

                                                                                                                                                                                 Mukaddes Şeyda OCAK

S-31.Duchenne musküler distrofili çocukların nöropsikolojik profillerinin belirlenmesi ve motor fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması

                                                                                                                                                                                              Esra ALDIRMAZ

S-32.İnme rehabilitasyonunda kullanmak için sanal gerçeklik ile yapılacak ayna terapisi uygulamasının geliştirilip sağlıklı bireylerde uygulanabilirliğinin test edilmesi

                                                                                                                                                                                                  Beyza ÖZCAN

S-33.Akut hemiplejili hastalarda yarı sürükleyici sanal gerçeklik uygulamasının mobilite, fonksiyonellik, denge, düşme korkusu üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                      Nuray AKTAN AKÇA

S-34.Özel gereksinimli çocuklarda grup egzersizinin denge ve dikkat üzerine etkisi


                                                                                                                                                                                                Gökçe KARTAL

S-35.Primer lenfödem tanılı pediatrik hastanın uzun süreli takip sonuçları-Vaka raporu


                                                                                                                                                                                                       İlke KESER

S-36.Kronik boyun ağrılı bireylerde kognitif fonksiyonların ağrı, fonksiyonel limitasyonlar ve servikal bölge kas enduransı arasındaki ilişkinin incelenmesi

                                                                                                                                                                                                    Tuğba DERE

S-37.Parkinson hastaları için görsel ve işitsel sensörlü walker geliştirmek

                                                                                                                                                                         Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ                                     

S-38.Farklı diyabetik kontrol düzeyine sahip tip 2 diyabetik bireylerin sağlıklı yaşam biçimlerinin karşılaştırılması

                                                                                                                                                                                                 Senem ERSÖZ

S-39.Tip 2 diyabetik bireylerde diyabet kabulünün fiziksel aktivite düzeyi ve sağlıklı yaşam davranışlarıyla ilişkisinin incelenmesi

                                                                                       
                                                                                                                                                                                                    Burçin USLU

S-40.Migrenli erkeklerde ağrı şiddeti ile fonksiyonel ve psikolojik durumlar, uyku kalitesi ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkinin incelenmesi Bir pilot çalışma

                                                                                                                                                                                                Zehra KORKUT

S-41.Diastazis rekti abdominisi olan kadınlarda abdominal kas morfolojisinin incelenmesi: Bir vaka kontrol çalışması


                                                                                                                                                                              Şeyda TOPRAK ÇELENAY

S-42.Prostatektomi sonrası erektil disfoksiyonu olan bireylerde semptom şiddeti ile fiziksel aktvite düzeyi arasındaki ilişkisinin incelenmesi

                                                                                                                                                                                                Neyzar KILINÇ

S-43.Migrenli bireylerde fiziksel aktivite düzeyine göre ağrı şiddeti, katastrofi, santral sensitizasyon ve fonksiyonel durumun incelenmesi: Bir pilot çalışma

                                                                                                                                                                                        Elif Sena DÜŞGÜN

S-44.Üriner inkontinanslı ve asemptomatik kadınların pelvik inklinasyon açısı, pelvik taban kas kontraksiyon becerisi ve algılarının karşılaştırılması

                                                                                                                                                                                          Elif Duygu YILDIZ

S-45.Primer Dismenorede Kinezyo Bantlama ve Yaşam Stili Değişikliklerinin Ağrı Eşiği, Ağrı Toleransı ve Uyku Kalitesine Etkisi

                                                                                                                                                                                              Hanife DOĞAN

6 Ekim 2023

08:00-09:00
Salon 3

Oturum Başkanları:

Dr. Öğr.Üyesi Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Seda NAMALDI

S-46.Servikal Disk Hernisi Tanılı Hastalarda Spinal Dekompresyon Tedavisi ile Yüksek Yoğunluklu Lazer Terapinin Etkinliğinin Araştırılması

                                                                                                                                                                                                  Onur TURAN

S-47.Üst yaylı müzisyenlerinde ağrının üst ekstremite fonksiyonu üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                               Rukiye KAÇAR

S-48. Üst Ekstremite Yumuşak Doku Yaralanması Geçirenlerde İmmobilizasyona Bağlı Kemik Mineral Yoğunluğu Değişimleri

                                                                                                                                                                                       İbrahim Halil URAL

S-49.Kronik Servikal Diskopati Tanili Hastalarda Osteopatik Manipülatif Tedavi Ve Klinik Pilatesin Uyku Kalitesi Ve Fonksiyonellik Üzerine Karşilaştirilmasi

                                                                                                                                                                                       İbrahim Halil URAL

S-51.Engelli Çocuklara Birincil Bakım Hizmeti Veren Annelerin Ağrı, Ağrıya Bağlı Dizabilite, Postür, Esneklik ve Fonksiyonel Kapasitesinin İncelenmesi

                                                                                                                                                                                                    Emel METE

S-52.Primer Total Kalça Artroplastisi Olan Bireylerde Modifiye Dört Kare Adım Testinin Test-Tekrar Test Güvenilirliği, Eşzamanlı Geçerliliği ve Minimal Saptanabilir Değişiminin Değerlendirilmesi

                                                                                                                                                                                                  Fatma EKEN


 

S-53.Chatgpt Fizyoterapi Alanınında Mesleki Uygulama Sınavını Geçebilir Mi?

                                                                                                                                                                                                Fatma ERDEO

S-54.Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Değerlendirmesinde Kullanılan Helkimo Klinik Kraniomandibular Disfonksiyon İndeksi İle Fonseca Anamnestik İndeksi’nin Tutarlılığının İncelenmesi

                                                                                                                                                                                              Arife AKBULUT

6 Ekim 2023

08:00-09:00
Salon 4

Oturum Başkanları:

Doç. Dr. Emel TAŞVURAN HORATA

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Öznur FİDAN

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Yasemin KAVLAK

S-55.Erken adolesan çocuklarda internet bağımlılığının düzeyinin  postüral alışkanlık ve farkındalığın etkisinin incelenmesi

                                                                                                                                                                                            Musa ÇANKAYA

S-56.Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerde telerehabilitasyon uygulamasının ağrı, disabilite, anksiyete ve depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                                İlayda ELMAS

S-57.Telerehabilitasyon Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinde İlk Klinik Deneyim Sırasında Yaşadıkları Klinik Stres Düzeyi ve Stres Cevapları Üzerine Etkisi

                                                                                                                                                                                Mustafa Savaş TORLAK

S-58.Gut hastalarında ayak biyomekaniği, plantar duyu ve fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesi: karşılaştırmalı-kesitsel bir çalışma

                                                                                                                                                                           Zilan BAZANCİR APAYDIN

S-59.Diş Hekimlerinin Ayak Sağlığı Profili

                                                                                                                                                                                                  Bilge TAŞKIN

S-60.Yaşlı yetişkinlerde ikili görev eğitiminin denge üzerindeki etkisi: sistematik bir inceleme ve meta-analiz


                                                                                                                                                                                      Seda ERCAN YILDIZ

S-61.Kinezyofobisi olan geriatrik bireylerde exergame oyunlarının kinezyofobi, denge, alt ekstremite kas kuvveti, depresyon ve kognitif fonksiyon üzerine etkisi

                                                                                                                                                                                                   Ebru SEVER

S-62.Genç erişkinlerde akıllı telefon kullanımının postür, ağrı, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin ı̇ncelenmesi

                                                                                                                                                                                                    Sıla YILMAZ

S-63.Duygudurum bozuklukları kardiorespiratuar durumu etkiler mi?

                                                                                                                                                                                               İrem HÜZMELİ

S-64.Parkinson Hastalarında yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi


                                                                                                                                                                                           Burcu ORTANCA

S-65 İdiopatik skolyozlu hastalarda fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi


                                                                                                                                                                                           Burcu ORTANCA

6 Ekim 2023

08:00-09:00
Salon 5

bottom of page