top of page
08:00 - 08:45
 
Sözel Bildiri Sunumları/ Kayıt
OTURUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. İlker YILMAZ  

Dr. Öğr. Üyesi Hazal YAKUT ÖZDEMİR

09:00 - 09:30
 Açılış Konuşmaları
09:30 - 10:30
Panel: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamalarında Kırmızı Bayraklar

OTURUM BAŞKANLARI  

Prof.Dr. Hülya ARIKAN

Prof. Dr. Nuray KIRDI

Prof.Dr. Sibel AKSU YILDIRIM

- Lökomotor sistem hastalıklarının  fizyoterapi ve rehabilitasyonunda                                Prof. Dr. Defne KAYA UTLU

 

- Kardiyopulmoner hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonunda                                     Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE

 

-Kanserli hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyonunda                                                       Prof. Dr. Tülin DÜGER

                                   
-Geriyatrik fizyoterapi ve rehabilitasyonda                                                                          Doç. Dr. Yasemin KAVLAK

Çay / Kahve Arası   
10:30 - 10:45

Poster Bildiri Sunumları

OTURUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ

Doç. Dr. Esra ATILGAN

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARAÇOĞLU

10:45 - 11:45

Panel: Rehabilitasyonda Kinetik–Kinematik ve Dijital Verilerin Kullanılması

 

OTURUM BAŞKANLARI  

Prof. Dr. Candan ALGUN

Prof. Dr. Gül YAZICIOĞLU

Prof. Dr. Nilgün BEK

-Robotik tedavi                                                                                                        Prof. Dr. Muhammed KILINÇ

-3D yaklaşımların  ortez protez rehabilitasyondaki yeri                                          Prof. Dr. Serap ALSANCAK

 

-Metavers ve rehabilitasyon                                                                                    Doç. Dr. Devrim TARAKÇI 

-Giyilebilir teknolojiler                                                                                             Dr. Ögr. Üyesi Cemile BOZDEMİR ÖZEL                                                                            

                                                                                                               

11:45- 14:00
Öğle Arası
14:00- 15:00

Panel: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- I

OTURUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mine GÜLDEN POLAT

Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL

Prof. Dr. Özlem ÜLGER

- Spinal musküler atrofide fizyoterapi rehabilitasyon                                                         Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

- Skolyoz tedavisinde Schroth yöntemi                                                                             Prof. Dr. Yavuz YAKUT

- Hematopoetik kök hücre transplantasyonunda fizyoterapi ve rehabilitasyon                 Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

                             

- Yutma bozukluklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon                                                       Doç. Dr. Numan DEMİR

 

15:00-
Serbest Kürsü

Prof. Dr. Raziye Nesrin DEMİRTAŞ'ın  Emeklilik Töreni
bottom of page