top of page

KURULLAR
 

KONGRE ONURSAL  BAŞKANI

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

KONGRE  BAŞKANI

Prof. Dr. Raziye Nesrin DEMİRTAŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

KONGRE  BİLİMSEL SEKRETERYASI

Dr. Öğr. Üyesi Cemile BOZDEMİR ÖZEL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

KONGRE DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Raziye Nesrin DEMİRTAŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Prof. Dr. İlker YILMAZ - Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ - Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Doç. Dr. Ebru TURAN KIZILDOĞAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Doç. Dr. Yasemin KAVLAK - Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi H. Hakan UYSAL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cemile BOZDEMİR ÖZEL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Dr. Çağrı GÜLŞEN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Selin BAYRAM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Öznur FİDAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Seda NAMALDI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Uzm .Fzt. Abdurrahman ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD 

BİLİM  KURULU

Prof. Dr. Z. Candan ALGUN - İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Aysen AKALIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Serap ALSANCAK - Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez Bölümü

Prof. Dr. Hülya ARIKAN - Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Onur ARMAĞAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Prof. Dr. Yasemin AYDIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Fizyoloji ABD

Prof. Dr. Nilgün BEK - Lokman Hekim Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Filiz CAN - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Uğur CAVLAK - Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Yüksel ÇAVUŞOĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Tevfik Erhan ÇOŞAN  - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahi ABD

Prof. Dr. Raziye Nesrin DEMİRTAŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Prof. Dr. Tülin DÜGER - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan DURMAZ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahi ABD

Prof. Dr. Belgin EFE - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oğuz Osman ERDİNÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Prof. Dr. Sinan ERGİNEL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Nilüfer ERKASAP - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Fizyoloji ABD

Prof. Dr. Tüzün FIRAT - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ - Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Hülya Nilgün GÜRSES - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Hasan HALLAÇELİ - Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Ulukan İNAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Selda KABADERE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi   Fizyoloji ABD

Prof. Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN - Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Nur KEBAPCI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr. İlke KESER - Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Farmakoloji ABD

Prof. Dr. Muhammed KILINÇ - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Nuray KIRDI - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ - Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Nusret KÖSE - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr. Zuhal KUNDURACILAR - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Selma METİNTAŞ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Halk Sağlığı ABD

Prof. Dr. Ebru KAYA MUTLU - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Deran OSKAY - Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Özcan ÖZDEMİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Nöroloji ABD

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Prof. Dr. Merih ÖZGEN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Prof. Dr. Serap ÖZGÜL - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Serhat ÖZKAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Nöroloji ABD

Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER - Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Mine Gülden POLAT - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Melda SAĞLAM - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Sema SAVCI - Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Prof. Dr. Ferhan SOYUER - Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Baran TOKAR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD

Prof. Dr. Şükrü TORUN - Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Akın TURGUT - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Prof. Dr. Birsen UÇAR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Defne KAYA UTLU - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Gülnur TEKGÖL UZUNER- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Nöroloji ABD

Prof. Dr. Kubilay UZUNER - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Fizyoloji ABD

Prof. Dr. Özlem ÜLGER - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Murat VURAL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Beyin ve Sinir Cerrahi ABD

Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. Yavuz YAKUT - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ - Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Prof. Dr. Coşkun YARAR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Gül YAZICIOĞLU - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aydın YENİLMEZ -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD

Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU - Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. İlker YILMAZ - Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Prof. Dr. Ferruh YÜCEL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Anatomi ABD

Prof. Dr. Zeliha Özlem YÜRÜK - Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Fulya BAKILAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Doç. Dr. Numan DEMİR - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Nursen İLÇİN - Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Yasemin KAVLAK - Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Doç. Dr. Hilal KEKLİCEK - Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Ebru TURAN KIZILDOĞAN  - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Doç. Dr. Bahar ANAFOROĞLU KÜLÜNKOĞLU - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ - Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Selda MURAT - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Özden ÖZKAL - Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. İsmail ÖZSOY -  Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Doç. Dr. Seher ÖZYÜREK  - Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Çetin SAYACA - Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Devrim TARAKÇI - İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Özge ÇELİKER TOSUN - Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Doç. Dr. Gonca KILIÇ YILDIRIM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr. Şenay YILMAZ - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Caner AKSOY - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ARAS - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özgen ARAS - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Meltem IŞINTAŞ ARIK - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ATALAY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği ABD

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  ABD

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı DURMAZ ÇELİK -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Emel TAŞVURAN HORATA - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KALKAN - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra KİLOATAR -Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abit KOCAMAN -  Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre KUNDAKCI - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Aydın MERİÇ - Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail OKUR - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Hazal YAKUT ÖZDEMİR - İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cemile BOZDEMİR ÖZEL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SARAÇOĞLU - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKOYUN SERT - KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Adnan SEVENCAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Seval TAMER - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞKIN - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Harun TAŞKIN - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi H. Hakan UYSAL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat KELEŞOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Burcu ORTANCA - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Araş. Gör. Dr. Çağrı GÜLŞEN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Öznur FİDAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Selin BAYRAM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araş. Gör. Uzm. Fzt. Seda NAMALDI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Uzm. Fzt. Abdurrahman ARSLAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD

Fzt. Cumhur ELMACI - Özel Kurum

bottom of page