top of page

Son bildiri kabul tarihi: 21 Eylül 2023

 

BİLDİRİ KOŞULLARI

 

 

 

Kabul edilen ve sunulan bildiriler özet metin olarak  "Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation" dergisinde yayımlanacaktır. Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

Bildiri gönderilmeden önce kongre kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt formunu doldurmayan katılımcıların bildirileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiriler e-mail yoluyla kabul edilecektir.

Bildiriler gönderilirken bildiri başlığı dosya ismi olarak yazılmalı ve doc ya da docx dosyası olarak efrk2023@gmail.com

e-mail adresine gönderilmelidir.

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri ve anahtar kelimeleri bire bir aynı hazırlanmalıdır.

İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.

Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.

Bildiri özetleri sırasıyla; BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.

Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.

Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.

Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.

Özet Metni'nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Sonuç; İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır. Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Anahtar kelimeler MeSH (MedicalSubjectHeadings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.

Bildiriler 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle çift satır aralıklı yazılmalı ve sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Türkçe bildiriler 250 kelimeyi İngilizce bildiriler 300 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir.

Bildiriler tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.

Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.

Sunum yapacak yazar altı çizili olarak belirtilmelidir. 

Hakemler tarafından değerlendirilen bildirilerin kabullerine dair yazı, katılımcıların mail adresine gönderilecektir.

SÖZEL BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

Kabul edilen sözel bildirilerin sunum dosyaları 2 Ekim 2023 tarihine kadar efrk2023@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir.

Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.

Sözel sunumların süresi, tartışma dahil 5 dakikayı geçmemelidir.

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

Poster bildiriler  60 cm x 90 cm  boyutlarında dikey olarak hazırlanmalıdır.

 

Poster bildiri sunun saatinde, poster sahiplerinin poster başında bulunarak, çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vermeleri gerekmektedir.

Bildiri gönderimi e-mail adresi:

efrk2023@gmail.com

bottom of page