top of page

POSTER BİLDİRİLER

P-15: Skolyoz için ev egzersiz programı verilen hastalarda eğrinin yeri, yönü ve açısal değerlerinin incelenmesi

                                                                                                                                                                                                                       Abdurrahman ARSLAN

 

5 Ekim 2023
10:30-10:45
Poster Alanı

P-1: Kronik bel ağrılı bireylerde gözetimli ve gözetimsiz yapılan egzersiz uygulamalarının ağrı, bel farkındalık düzeyi, ağrıya ilişkin tutumlar ve kinezyofobi üzerine etkisinin incelenmesi
                                                                                                                                                                                                                                                  Rabia UĞUR

P-2: Özel gereksinimli çocuğun beslenme şekline göre bakım verenin anksiyete-depresyon-stres düzeyi

                                                                                                                                                                                                                Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ

P-3: Erken başlangıçlı idiyopatik skolyozda Schroth Best Practice egzersizlerinin etkinliği: Olgu Sunumu

                                                                                                                                                                                                                                            Burçin AKÇAY

P-4: Hamstring kuvvet ve fleksibilitesine Matrıx Rhythm Therapy’nin etkinliğinin incelenmesi

                                                                                                                                                                                                                                Ülkü Barış ALPEREN

P-5: Akciğer kanserli hastalarda iki farklı kognitif test sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma

                                                                                                                                                                                                                         Eyüp Oğuzhan YUMUK

P-6: Kronik bel ağrısında fonksiyonel limitasyonlar
                                                                                                                                                                                                                                                Tuğçe ÖZEN

P-7: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve eşlik eden konuşma bozukluğu tanısında telerehabilitasyon-tabanlı egzersiz eğitiminin motor performans üzerine etkisi: bir vaka raporu
                                                                                                                                                                                                                                          Zeynep GÜVEN

 

P-9: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Staj Sırasındaki Ergonomik Uygulama Koşullarının Araştırılması: Nitel Bir Araştırma
                                                                                                                                                                                                                               Tansel KOYUNOĞLU

P-10: Fizyoterapistler Ve Fizyoterapi Öğrencilerinde Bel Ağrısına İlişkin Tutum Ve Davranışların İncelenmesi Ve Karşılaştırılması: Kesitsel Çalışma
                                                                                                                                                                                                                                    Sevilay Seda BAŞ

P-11: Spastik serebral palsili çocuklarda gövde somatoduyusal fonksiyonu ile gövde kontrolü ve spinal düzgünlük arasındaki ilişkinin incelenmesi: bir araştırma protokolü
                                                                                                                                                                                                                                                  Tayfun EFE

P-12: Duchenne Musküler Distrofi’li çocuklarda motor imgeleme becerisinin incelenmesi
                                                                                                                                                                                                                            Merve Bora ZERAYAK

P-13: Metatars Stres Kırığı Olgu Sunumu
                                                                                                                                                                                                                                            Merve KAPAN

P-14:  Parkinson hastalarının yaşam kalite düzeyleri ile bakım veren yükü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 
                                                                                                                                                                                                                       Abdurrahman ARSLAN

bottom of page